Palvelumme

Henkilökohtainen apu
Omaishoidon sijaisuus

Henkilökohtainen apu

Mitä on henkilökohtainen apu?

Henkilökohtainen apu vastaa vaikeavammaisen yksilön tarpeeseen toteuttaa omia valintojaan niin kodissaan kuin kodin ulkopuolella henkilön päivittäisissä toimissa. Henkilökohtainen avustaja tukee avustettavaa arkisissa asioissa kuten: liikkumisessa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa, kodin siisteyden ylläpitämisessä, harrastuksissa, työssä, opiskelussa, sosiaalisissa tilanteissa, kaupassakäynnissä tai esimerkiksi viranomaisasioinnissa.

Lue lisää


OMAISHOIDON SIJAISUUS

Mitä on omaishoidon sijaisuus?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka vammaisuudesta, sairaudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti ilman apua. Omaishoitajille kuuluu sitovassa omaishoitotilanteessa oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa ns. lakisääteiset vapaat. Näiden vapaiden järjestämiseksi on olemassa tilapäishoitoa sekä omaishoidon sijaisuus järjestely (nk. sijaishoito). 

Lue lisää