Omaishoidon sijaisuudet
Mitä on omaishoidon sijaisuus?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka vammaisuudesta, sairaudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti ilman apua. Omaishoitajille kuuluu sitovassa omaishoitotilanteessa oikeus vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa ns. lakisääteiset vapaat. Näiden vapaiden järjestämiseksi on olemassa tilapäishoitoa sekä omaishoidon sijaisuus järjestely (nk. sijaishoito). 

Omaishoidon sijaisuus (sijaishoito) on vaihtoehto tilapäishoidolle. Tilapäishoito toteutetaan erimuotoisina laitoshoitojaksoina, joiden yleisimpiä toteuttamismuotoja on hoidettavan sijoittaminen hoivaosastolle, terveyskeskukseen, vanhainkotiin tai kehitysvammalaitokseen. 

Omaishoitolakiin vuonna 2011 lisättiin mahdollisuus omaishoitajan vapaiden järjestämiseen tilapäisen perhehoidon avulla tai toimeksiantosopimukseen perustuvan omaishoitajan sijaisen saamiseen kotiin. 

Paju haluaa mahdollistaa hoivattavalle vaihtoehdon jäädä kotiin tarjoamalla omaishoidon sijaisuus -palvelua. Autamme teitä löytämään luotettavan sijaisen sekä järjestämään asiat viranomaisten kanssa. Olkaa meihin yhteydessä, niin katsotaan yhdessä kuinka voisimme olla avuksi. 

Kellä on mahdollisuus saada omaishoidon sijaispalvelua eli sijaishoitoa? 

Omaishoidon sijaispalvelua on mahdollista hakea omaishoitaja, jolla on olemassa omaishoidon tuesta laadittu sopimus omaishoitajan ja kunnan kesken, jonka liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma. Kunta voi järjestää omaishoitajan vapaan tai muun sijaistamisen tekemällä sijaisuuden toteuttajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan sijaishoidosta.

Sijaishoito edellyttää omaishoitajan ja hoidettavan henkilön suostumuksen, edellyttäen että järjestely arvioidaan hoidettavan henkilön edun mukaiseksi.

Erityisosaamiset? 

Henkilökunnallamme on osaamista neuropsykiatrisen erityiskirjon kohtaamiseen. Meillä on osaamista myös vanhuspuolen erityistarpeista. 

Millä toimialueella toimimme?

Tällä hetkellä toimimme aktiivisimmin Rovaniemen alueella, sekä alueemme lähikunnissa. Kuitenkin alamme vahvana osaajana meillä on mahdollisuus neuvotella palveluiden järjestämisvastuusta myös uusilla alueilla. Ole meihin siis rohkeasti yhteydessä ja selvitämme kuinka voisimme olla avuksi myös sinulle.

Vailla omaishoitajan sijaista? – Ole meihin yhteydessä.