Henkilökohtainen apu
Mitä on henkilökohtainen apu? 

Henkilökohtainen apu vastaa vaikeavammaisen yksilön tarpeeseen toteuttaa omia valintojaan niin kodissaan kuin kodin ulkopuolella henkilön päivittäisissä toimissa. Henkilökohtainen avustaja tukee avustettavaa arkisissa asioissa kuten: liikkumisessa, pukeutumisessa, hygienian hoidossa, kodin siisteyden ylläpitämisessä, harrastuksissa, työssä, opiskelussa, sosiaalisissa tilanteissa, kaupassakäynnissä tai esimerkiksi viranomaisasioinnissa. 

Mikäli avun tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

Kellä on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua?

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua sellaisissa tavanomaisissa elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse mikäli vamma tai sairaus ei rajoittaisi henkilöä selviämään niistä itse. 

Henkilökohtainen apu on olennainen osa palvelukokonaisuutta, joka mahdollistaa itsenäisen elämän vaikeavammaiselle henkilölle. Henkilökohtaisen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus. 

Palvelun myöntävä sosiaaliviranomainen arvioi yksilöllisesti välttämättömän avun tarpeen määrän huomioiden palvelusuunnitelman. Kun välttämättömän avun tarve on määritelty, määritellään tuntimäärä jonka avulla välttämätön apu pystytään vaikeavammaiselle tarjoamaan.

Henkilökohtaisen avun järjestämistavasta riippumatta vaikeavammainen ihminen itse päättää siitä mitä, missä, milloin ja miten hän saa henkilökohtaista apua ja sekä siitä, kuka häntä avustaa.

Erityisosaamiset

Henkilökunnallamme on osaamista neuropsykiatrisen erityiskirjon kohtaamiseen* ja meillä on kokemusta myös neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

Meillä on osaamista myös viittomankielenohjauksessa.

* Yleisimmin tunnettuja neuropsykiatrisia häiriöitä ovat: Autisminkirjo, ADHD, Tourette ja Reittin oireyhtymä.

Neuropsykiatriset häiriöt vaikuttavat aivojen työskentelyyn ja toimintaan, joka tuottaa haasteita arjessa. Usein on myös tapauksia, jossa samalla henkilöllä voi olla useampia häiriöitä samanaikaisesti.

Neuropsykiatrisesta häiriöstä kärsivillä henkilöillä on usein vaikeuksia yhdessä tai useammassa seuraavista asioissa:

  • keskittyä asioihin yhtä pitkään kuin muut
  • impulssikontrollissa ja aktiviteettitason hallinnassa
  • sosiaalisissa tilanteissa
  • oppimisessa ja muistamisessa
  • itseilmaisussa suullisesti tai kirjallisesti
  • motoriikassa eli liikkumisessa
  • stressin- ja paineenkäsittelyssä
Millä toimialueella toimimme?

Tällä hetkellä toimintamme painottuu vielä enimmäkseen Rovaniemen alueelle ja olemme tällä alueella tuttu ja luotettu toimija. Meillä on asiakkuuksia myös naapurikunnissa ja kokemuksemme mahdollistaa laajentumisen myös uusiin kuntiin. 

Vaikket olisikaan rovaniemeläinen, ole siis rohkeasti yhteydessä meihin! Meille auttamisen halu ei ulotu ainoastaan lähiympäristöön vaan pyrimme mahdollistamaan myös sinulle antoisan avustajasuhteen.

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta blogissamme.

Tarvitsetko henkilökohtaista apua? – Ota yhteyttä.