Työnantajamalli tuottaa haasteita myös henkilökohtaiselle avustajalle

Työsopimuksessa on aina kaksi osapuolta, työnantaja ja työntekijä. Mitä tapahtuu, jos työnantaja ei pysty toteuttamaan rooliaan asianmukaisesti ja työntekijä ei tunne oikeuksiaan? Toimiva työsuhde vaatii velvollisuuksien tuntemista ja sääntöjen noudattamista. Työantajamallissa nämä asiat eivät välttämättä toteudu.

Kuva: Chris Liverani/Unsplash

Työnantajamalli tuottaa haasteita ja ongelmia avustajille 

Lukuisissa Suomen kunnissa liikunta- ja kehitysvammaisten tarvitsemat palvelut, kuten henkilökohtainen apu, tuotetaan työnantajamallin avulla. Kyseinen malli sisältää kiusallisen paljon ongelmakohtia ja haasteita, jotka näkyvät sekä apua tarvitsevan eli työnantajamallin työnantajaosapuolen ja työntekijän, eli avustajaosapuolen välisessä työsuhteessa. On tärkeää huomioida, että Suomessa on vahva työlainsäädäntö, joka sisältää paljon oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia molemmille osapuolille.

Kirjoitimme työnantajamallista aiemmin avustettavan näkökulmasta, käy lukemassa artikkeli täältä

Työantajamallissa vammainen henkilö toimii työnantajana, jonka kanssa henkilökohtainen avustaja tekee työsopimuksen. Mallista aiheutuu avustajalle toisinaan ongelmia. Näitä ovat esimerkiksi se, ettei kaikkia työsuhteen lakisääteisiä asioita välttämättä hoideta asianmukaisesti. Lakisääteisten asioiden laiminlyönti voi pahimmillaan tarkoittaa muun muassa työturvallisuusriskiä. Työantajamallin osapuolten läheisen työsuhteen vuoksi avustajan kynnys vaatia omien oikeuksien toteutumista voi nousta korkeaksi, sillä avustaja ei halua aiheuttaa harmia vammaiselle työnantajalleen. 

Kyseenalaista työnantajamallissa on myös työnantajana toimivan henkilön valmiudet toimia työnantajana. Henkilöllä, jolla on isoja haasteita oman arjen ja voimavarojen kanssa, ei ole välttämättä työnantajalta vaadittavia taitoja ja työnjohdollista osaamista. Pystyisikö esimerkiksi kovista kivuista kärsivä henkilö toimimaan riittävän hyvänä työnantaja? 

Ostopalvelumallin sopimuksissa on myös puutteita 

Työnantajamallin lisäksi kunta voi tuottaa palveluita myös ostopalvelumallin avulla. Kyseisessä mallissa kunta ostaa palvelun yksityiseltä yritykseltä, joka järjestää avustettavalle hänen tarvitsemansa avustajan. Näin työnantajarooli ja sen tuomat velvollisuudet poistuvat avustettavan harteilta. Valitettavasti olemme saaneet huomata, ettei ostopalveluissakaan aina osata. 

Ostopalvelumallissa yritysten tekemät palvelusopimukset yrityksen ja asiakkaan voivat olla sisällöltään sellaisia, että ne eivät velvoita kumpaakaan osapuolta huolehtimaan työnantajalle kuuluvista vastuista. Tämä on valitettavaa vastuun väistelyä. Vaikeudet eivät rajoitu ainoastaan työnantajan velvollisuuksien väistelyyn, vaan puutteita on ilmennyt myös työaikasuunnittelussa. Tämän vuoksi avustaja, joka on töissä yksityisellä yrityksellä, ei saa asianmukaisia korvauksia esimerkiksi sairasajanpalkasta, jos suunnitelmaa ei ole asianmukaisesti tehty. 

Perehdy työntekijän oikeuksiin ja auta työantajaa tarvittaessa

Avustajan tulee ja kannattaa olla perillä omista oikeuksista ja vastuista. Selvittämällä työsuhteen molempien osapuolten odotukset, toiveet ja velvollisuudet, työsuhteella on paremmat edellytykset jatkua ja riitatilanteita muodostuu ajan saatossa vähemmän. Avoin keskustelu osapuolten välillä on avain onnistumiseen. 

Haluamme kannustaa henkilökohtaisina avustajina toimivia henkilöitä muistamaan muutamat olennaiset kohdat työsopimusta tehdessä. Laadimme seitsemän kohdan listan, josta saa vinkkejä henkilökohtaisena avustajana toimimiseen erityisesti työsuhteeseen liittyvissä asioissa. 

Tsekkaa ainakin nämä -muistilista työntekijälle: 

  • Älä suostu määräaikaisiin sopimuksiin ellet itse sitä toivo. 
  • Nollatuntisopimukset ovat nykyään laittomia. Neuvottele aina itsellesi tilanteeseen sopiva minimituntimäärä. 
  • Varmista, että työsopimuksessa on mainittu jokin työehtosopimus. Muista myös, että sinulle kuuluvat kyseisen työehtosopimuksen mukaiset korvaukset. 
  • Varmista, että sinulla on tiedossa työterveyshuolto ja asianmukaiset vakuutukset. 
  • Liity liittoon! Kerrytät liiton päivärahoja ja saat ongelmatilanteisiin opastusta ja tukea. Esimerkiksi JHL palvelee henkilökohtaisia avustajia. 
  • Muista, että koeaika suojelee myös sinua. Henkilökohtaisen avun työhön vaikuttavat vahvasti avustussuhteen kemiat, joten riittävän pitkä koeaika antaa sinulle ja avustettavallesi aikaa tutustua toisiinne. 
  • Jos autat avustettavaasi työsuhteeseen liittyvissä asioissa, autat häntä rakentamaan mahdollisimman pitkiä avustussuhteita. Älä siis pelkää nostaa asioita esille rakentavassa hengessä. 

Onko sinulla kysyttävää henkilökohtaiseen apuun liittyvissä kysymyksissä? Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää, autamme sinua mielellämme! 

Jukka Palokangas
041 728 3720
[email protected]